Uskottomuudesta

Uskottomuuskriisin kanssa kamppailevan parin kiperä kysymys on, voiko tapahtuneesta selvitä suhdetta lujittavalla tavalla. Vastaus on kyllä. Tämän tietävät pariterapeutit yhtä lailla kuin tutkijat. Toipuminen vaatii kuitenkin valtavasti molemmilta. Ihmisestä toiseen vaihtaminen ei käy keveästi vaikka julkisuudessa näin annetaan usein ymmärtää. Moni sivusuhde jäisi syntymättä, jos tiedettäisiin miten hukuksiin se ihmiset upottaa. Ahdistuksen aallokko lyö pään yli kuukaudesta toiseen. Ihminen polkee vettä hukkumaisillaan. Molempien itsetunto on hajonnut pilkkeiksi kuten parisuhteen pursi.

Toisinaan yritetään selviytyä sulkemalla myrsky lasipulloon. Päädytään pikaiseen anteeksiantoon. Tämä on ymmärrettävää, sillä uskottomuuden parisuhteeseen tuottaman avohaavan kipu on järisyttävä. Kuinka hän, joka väittää rakastavansa, on voinut satuttaa ja pettää? Palaudunko omissa ja rakkaimpani silmissä koskaan siksi hyväksi mieheksi tai naiseksi, jollainen ennen uskottomuutta olin?

Näennäinen asian sopiminen ylläpitää suhteen etäisyyttä. Pahimmillaan uskottomuus uusiutuu. Näin etenkin jos uskoton osapuoli ei pysty eläytymään kärsimykseen, jonka hän teoillaan on aiheuttanut.

Jotta uudenlaiseen luottamukseen ja läheisyyteen päästään, molempien on ponnisteltava lujasti. Toisinaan uskottomuus on liittynyt yrityksiin selviytyä suhteessa olevasta etäisyydestä. Joskus se on ollut seurausta yksilöllisistä ongelmista. Taustalla on voinut olla riippuvuutta ja pakonomaisuutta. On kenties jo nuoresta opittu elämään kaksoiselämää. Parin on pystyttävä muodostamaan yhteinen käsitys siitä, miksi meille kävi näin.

Olennaisinta toipumisen kannalta on nähdä molempien kipu ja hoitaa sitä. Myös uskoton osapuoli kärsii kun toiminta on ollut hänen arvojensa vastaista. Kipu kumpuaa molemminpuolisesta rakkaudesta. Uskottomuus on vaurioittanut kumppaneiden välistä sidettä, parisuhteen purtta. Kun satutettu pystyy kertomaan kivusta niin että hän kokee että se merkitsee kumppanille, anteeksianto voi alkaa. Empaattinen puoliso tietää tuolloin ettei koskaan halua loukata kalleimpaansa olemalla uskoton.

(Julkaistu sanomalehti Keski-Uusimaassa 14.9.19. Kuva: Marko Rossi.)