Psykoterapeutti

Olen työskennellyt ammatinharjoittajana vuodesta 2009 lähtien. Tätä on edeltänyt pitkä työkokemus aikuispsykiatrian vastaanottotyössä.

Terapeuttina pyrin luomaan turvallisen ilmapiirin, jossa ymmärretyksi tulemisen kokemus mahdollistuu. Työotteeni on aktiivinen ja yhteistoiminnallinen. Työskentelen integratiivisesti käyttäen menetelmiä, joiden hyödyistä on tutkimusnäyttöä.

Minulla on oikeus antaa Kelan korvaamaa kuntoutuspsykoterapiaa perhe- ja paripsykoterapiana.