Psykoterapiapalvelut


Perheterapia

Perheterapia

Perheenjäsenten väliset suhteet muuttuvat perheen kehitysvaiheiden myötä. Aina tämä ei käy ilman kitkaa. Perheessä voidaan juuttua kielteisiin vuorovaikutuskuvioihin, jotka sisältävät riitaa ja hätää. Tällöin alla olevat tarpeet – kokemus että on rakastettu, ymmärretty ja turvassa – eivät aina toteudu.

Kiintymyssuhteisiin perustuvassa perheterapiassa opetellaan tunnistamaan kielteisten vuorovaikutuskehien alla olevia syviä tarpeita ja autetaan perheenjäseniä ilmaisemaan niitä toisilleen tavalla, joka lujittaa suhdetta. Vuorovaikutuksesta pyritään löytämään seikat, jotka toimivat perheen voimavaroina ja suojaavina tekijöinä.


Yksilöterapia

Yksilöpsykoterapia

Yksilöpsykoterapian keskeisiä tavoitteita ovat oireiden helpottuminen ja itsetuntemuksen lisääntyminen. Tämä parantaa toimintakykyä ja ihmissuhteiden laatua sekä vapauttaa käyttämään lahjoja parhaalla mahdollisella tavalla. Automatisoituneita toimintamalleja voidaan tarkastella uudessa valossa ja tarvittaessa muuttaa niitä.

Yksilöpsykoterapiaan hakeudutaan mm. masennuksen, ahdistuneisuuden, ihmissuhdevaikeuksien, psyykkisten ja somaattisten sairauksien ja erilaisten kriisi- ja stressireaktioiden vuoksi.


Pariterapia

Tunnekeskeinen pariterapia

Tunnekeskeinen pariterapia on kiintymyssuhdeteoriaan pohjautuva menetelmä, joka on todettu vaikuttavimmaksi pariterapiamenetelmäksi lukuisissa tutkimuksissa. Työskentelyssä keskitytään siihen, mitä parin välillä tapahtuu kun tunneyhteys on vaarassa katketa. Terapian tavoitteena on lujittaa parin välistä yhteyttä.

Tunneyhteyden katkoskohtiin liittyy samana toistuvia toimintatapoja, joita kumppani ovat oppineet kasvuhistoriansa aikaisemmissa, merkittävissä ihmissuhteissa. Ne ovat yrityksiä selviytyä mutta etäännyttävät puolisoita. Vuorovaikutukseen syntyy kielteinen kehä, joka toistuessaan tuottaa suhteeseen yksinäisyyttä ja toivottomuutta. Tunnekeskeisessä pariterapiassa opetellaan tunnistamaan tämä kehä ja löytämään alla olevat tunteet ja syvät tarpeet. Kun pari oppii ymmärtämään kehän alla olevaa haavoittuvuuttaan ja jakamaan sitä turvallisesti toisilleen, tunneyhteys parisuhteessa lujittuu.

Pariterapiaan hakeutumisen syinä voivat olla mm. uskottomuuskriisit, seksuaalielämän vaikeudet, ahdistuneisuus ja masentuneisuus, vanhemmuuden ongelmat, kumppanin sairastuminen tai traumaattiset kokemukset.


Lisätietoja

Tunnekeskeisen pariterapian yhdistys
ICEEFT